Museu de la Música de Barcelona

Guitarra dels Lleons

Guitarra barroca, anomenada Guitarra dels Lleons (Espanya), c. 1700. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la Música de Barcelona.

Guitarra barroca, anomenada Guitarra dels Lleons (Espanya), c. 1700. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la Música de Barcelona.

Comparades amb les guitarres romàntiques posteriors, les guitarres barroques eren més petites i tenien una caixa més estreta i amb corbes més suaus. Solien tenir cinc ordres de cordes dobles. Els dissenys, però, variaven segons el constructor i la procedència: les italianes, franceses i alemanyes acostumaven a tenir una decoració més luxosa, mentre que les espanyoles eren més senzilles. Aquesta guitarra té la taula harmònica decorada amb incrustacions de marqueteria de noguera amb dos lleons.

ΓIDYU

scroll to top icon