Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Música de Barcelona

Violí bastó

Violí bastó. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la Música de Barcelona.

Violí bastó. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la Música de Barcelona.

Fa 100 anys, tothom sortia de casa amb bastó. Era un complement tan integrat en la indumentària urbana com l’armilla o el barret, tal com ens mostren les imatges de l’època. Armes, paraigües i instruments musicals van integrar-se amb els bastons, com els violins, flautes o clarinets, que servien sobretot per a l’entreteniment a l’aire lliure i la dansa. En el cas del violí bastó, la caixa de ressonància, el pont i les clavilles es troben a la part frontal, sota una peça de fusta desmuntable, i l’arquet es desa també dins del cos del bastó. El violí bastó del Museu de la Música prové de la col·lecció Folch-Baget i encara conserva l’arquet original propi.

ΓIDYU

scroll to top icon