Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Música de Barcelona

Viola da gamba Barak Normal i Joachim Tielke

Viola da gamba. Fotografia de Gabriel Serra. Museu de la Música de Barcelona.

Viola da gamba. Fotografia de Gabriel Serra. Museu de la Música de Barcelona.

La viola da gamba pertany a la família de les violes d’arc, instruments de corda fregada amb arquet del Renaixement i el Barroc. La denominació da gamba (“de cama”, en italià) indica que l’instrument es col·loca entre les cames de l’intèrpret. Les dues violes Joachim Tielke i Barak Norman daten de finals del segle XVIII i principis del XIX, respectivament, i són exemplars molt valuosos tant per la importància dels constructors, primeres espases europees de l’època, com per l’excel·lent estat de conservació i pel fet de ser les primeres violes que va tocar el gran Jordi Savall.

scroll to top icon