Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Música de Barcelona

Barcelona

El Museu de la Música és a L’Auditori de Barcelona, molt a prop del TNC i la plaça de les Glòries. Fotografia de Sara Guasteví.

El Museu de la Música és a L’Auditori de Barcelona, molt a prop del TNC i la plaça de les Glòries. Fotografia de Sara Guasteví.

La música ens emociona i participa de manera decisiva a construir la vida social.

El Museu de la Música de Barcelona proposa un viatge pels diversos mons de la música —la història i les cultures— a través d’instruments musicals i de l’escolta de música a les mateixes sales. Exposa una col·lecció de prop de dos-cents instruments, cada un dels quals té l’empremta de les persones que l’han construït i l’han utilitzat per fer música.

La visita comença amb els elements comuns de la música, com la melodia, el ritme i el timbre. Continua, amb els audiovisuals, viatjant des de l’edat mitjana fins al segle XX, fent una parada en dos espais especials, la sala dels músics catalans i la col·lecció de guitarres, i acabant a la sala d’interactius.

I dels instruments, passem a l’experiència de la música: el museu organitza concerts amb els seus instruments històrics, que completen la programació de L’Auditori, avui la casa de la música de Barcelona.

GID N AUDYU

Ṣer i gid n audyu n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa audyuyat i yeǧan

NNITAQAT

<p>La formaci&oacute; orquestral pren forma durant el classicisme. Fotografia de Rafael Vargas.</p>
El classicisme i els corrents nord-europeus
El classicisme i els corrents nord-europeus
<p>Durant el segle XIX, els instruments de teclat es van construir en s&egrave;rie. Fotografia de Rafael Vargas.</p>
El Romanticisme i la indústria del so al segle XIX
El Romanticisme i la indústria del so al segle XIX
<p>Nous instruments i nous mitjans d&rsquo;enregistrament i reproducci&oacute; de la m&uacute;sica. Fotografia de Rafael Vargas.</p>
El segle XX: nous estils i noves tecnologies
El segle XX: nous estils i noves tecnologies
<p>El recorregut per la hist&ograve;ria de la m&uacute;sica comen&ccedil;a amb el naixement de la polifonia. Fotografia de Rafael Vargas.</p>
L’edat mitjana i el Renaixement: la polifonia
L’edat mitjana i el Renaixement: la polifonia
<p>Col&middot;lecci&oacute; de guitarres del museu, considerada entre les millors del m&oacute;n. Fotografia de Rafael Vargas.</p>
La guitarra, un diàleg permanent entre la música popular i la culta
La guitarra, un diàleg permanent entre la música popular i la culta
<p>El bosc d&rsquo;instruments musicals explica els elements comuns de la m&uacute;sica.Fotografia de Rafael Vargas.</p>
La música, fenomen universal
La música, fenomen universal
<p>Sala de teclats que recull algunes de les peces m&eacute;s emblem&agrave;tiques i on se celebren concerts. Fotografia de Rafael Vargas.</p>
La nova música: el sentit harmònic del Barroc
La nova música: el sentit harmònic del Barroc
<p>Conjunt d&rsquo;instruments de cobla. Les m&uacute;siques populars i &egrave;tniques conviuen amb la m&uacute;sica orquestral del segle XIX. Fotografia de Rafael Vargas.</p>
La tradició i la música popular
La tradició i la música popular
<p>Sala dedicada a la m&uacute;sica a Catalunya del tombant dels segles XIX i XX. Fotografia de Pep Herrero.</p>
Música i societat a Catalunya (1880-1950)
Música i societat a Catalunya (1880-1950)
<p>Els nous mitjans de difusi&oacute; fan m&eacute;s permeables les fronteres culturals; la m&uacute;sica viatja m&eacute;s. Fotografia de Rafael Vargas.</p>
Viatgen els homes, viatja la música
Viatgen els homes, viatja la música

ṚEHWAYEJ

<p>Balafo (Guinea Equatorial), 1850-1900. Fotografia de Gabriel Serra. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Balafo de Guinea Equatorial
Balafo de Guinea Equatorial
<p>El bandone&oacute; i la concertina s&oacute;n aer&ograve;fons de lleng&uuml;eta lliure amb teclat. CC-BY- SA-3.0 Fotografia d&#39;Enfo. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Els instruments de llengüeta
Els instruments de llengüeta
<p>Fagot Andr&eacute;s Vidal (Barcelona), 1850-1900. Fotografia de Gabriel Serra. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Fagot Vidal
Fagot Vidal
<p>El museu recull una bona mostra d&rsquo;instruments populars, especialment catalans. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Flautes i tamborins
Flautes i tamborins
<p>Fortepiano Miguel Slocker (Madrid), 1831. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Fortepiano Slocker
Fortepiano Slocker
<p>Fortepiano Johannes Zumpe (Londres), 1776. CC-BY Fotografia de Sara Guastev&iacute;. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Fortepiano Zumpe
Fortepiano Zumpe
<p>Gamelan Gong Kebyar. Va participar a l&rsquo;Expo&nbsp;92 de Sevilla. El museu exposa nom&eacute;s una part del conjunt de 31 instruments. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Gamelan d’Indonèsia
Gamelan d’Indonèsia
<p>Garamut (Nova Guinea), 1900-1950. Fotografia de Gabriel Serra. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Garamut de Nova Guinea
Garamut de Nova Guinea
<p>Guitarra barroca, anomenada Guitarra dels Lleons (Espanya),<em> c. </em>1700. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Guitarra dels Lleons
Guitarra dels Lleons
<p>Guitarra el&egrave;ctrica Gibson Les Paul. Fotografia d&#39;Eduard Selva. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Guitarra elèctrica Gibson
Guitarra elèctrica Gibson
<p>El museu exposa la guitarra que va pert&agrave;nyer a Vict&ograve;ria dels &Agrave;ngels. Fotografia d&rsquo;Eduard Selva. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Guitarra Pagés
Guitarra Pagés
<p>Orgue Manuel P&eacute;rez Molero (Seg&ograve;via), 1739. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Orgue Pérez Molero
Orgue Pérez Molero
<p>Piano Chassaigne Fr&egrave;res (Barcelona), 1915. Fotografia de Pep Herrero. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Piano Mompou
Piano Mompou
<p>El rabab i la gralla s&oacute;n avui dos instruments supervivents de l&rsquo;&egrave;poca medieval. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Rabab i gralla
Rabab i gralla
<p>Viola de roda Christian Rault (Le Vanneau, Fran&ccedil;a), 2006. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Viola de roda
Viola de roda
<p>Viol&iacute; Jos&eacute; Contreras (Madrid), 1741. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Violí Contreras
Violí Contreras
<p>Viol&iacute; de botzina. Compagnie&nbsp;Fran&ccedil;aise du Gramophone, <em>c.</em> 1900. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Violí de botzina
Violí de botzina
<p>Violoncel Joan Guillam&iacute; (Barcelona), 1756. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Violoncel Guillamí, 1756
Violoncel Guillamí, 1756
<p>Yang ch&rsquo;in (Xina), segles XIX-XX. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Yang ch’in de Xina
Yang ch’in de Xina
<p>Zamar (Rif, Marroc), 1900-1950. Fotografia de Gabriel Serra. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Zamar del Marroc
Zamar del Marroc
<p>Kundu. Fotografia de Gabriel Serra. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Kundu
Kundu
<p>Corneta muda. Fotografia d&#39;Esther Fern&aacute;ndez. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Cornetes Bassano
Cornetes Bassano
<p>Claviorgue Lorenz Hauslaib (Nuremberg),<em> c</em>.&nbsp;1590-1600. CC-BY Fotografia de Sara Guastev&iacute;. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Claviorgue Hauslaib
Claviorgue Hauslaib
<p>Clavic&egrave;mbal Christian Zell (Hamburg), 1737. CC-BY Fotografia de Sara Guastev&iacute;. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Clavicèmbal Zell
Clavicèmbal Zell
<p>Arxilla&uuml;t. Fotografia de Gabriel Serra. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Arxillaüts i llaüt
Arxillaüts i llaüt
<p>Un dels lla&uuml;ts (vista posterior) va ser constru&iuml;t per Max Unverdorben a Ven&egrave;cia, i l&rsquo;altre (vista frontal), per Hans Hovb Muler. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
&nbsp;

<p>&nbsp;</p>
Llaüts renaixentistes
Llaüts renaixentistes
<p>Piano de cua Carl R&ouml;nisch (Dresden, Alemanya), <em>c.</em> 1905. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Piano Rönisch d’Albéniz
Piano Rönisch d’Albéniz
<p>Saltiri. Fotografia d&rsquo;Eduard Selva. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Saltiris
Saltiris
<p>Viol&iacute;. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Violí Etienne Maire
Violí Etienne Maire
<p>Pianola. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Pianola
Pianola
<p>Flauta travessera. Fotografia de Jordi Puig. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Flauta travessera de vidre
Flauta travessera de vidre
<p>Viol&iacute; bast&oacute;. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Violí bastó
Violí bastó
<p>Bucc&eacute;n. CC-BY Fotografia de Sara Guastev&iacute;. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Buccén
Buccén
<p>Guitarra Antonio de Torres Jurado (Sevilla), 1859. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Guitarra Torres
Guitarra Torres
<p>Ordinador Atari 1987 (Corea). CC-BY Fotografia de Sara Guastev&iacute;. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Ordinador Atari
Ordinador Atari
<p>Cristall tromb&oacute;. Fotografia de Pep Herrero. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Cristall trombó
Cristall trombó
<p>Els aven&ccedil;os tecnol&ograve;gics es van fer sentir en els instruments de metall, que van guanyar en diversitat i cromatisme. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Instruments de metall del segl
Instruments de metall del segle XIX
<p>Tenora Andreu Toron (Perpiny&agrave;), 1854-1900. CC-BY Fotografia de Sara Guastev&iacute;. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Tenora Toron de Pep Ventura
Tenora Toron de Pep Ventura
<p>Sitar. Fotografia de Rafael Vargas. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Tabla, Sitar i Tambura
Tabla, Sitar i Tambura
<p>Ocarina. Fotografia de Gabriel Serra. Museu de la M&uacute;sica de Barcelona.</p>
Ocarina
Ocarina

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://ajuntament.barcelona.cat/museumusica/
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
museumusica@bcn.cat

RXAṚITA

scroll to top icon