Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Mediterrània

Compartim un paisatge mediterrani

El clima i el mar mediterrani ens dibuixen paisatges que, si bé diversos, tenen traços similars. Per això, quan viatgem a altres indrets de la Mediterrània, els paisatges ens resulten familiars. La plana del Baix Ter, el riu Ter, les illes Medes i el massís calcari del Montgrí no en són una excepció i formen una aquarel·la típica de la Mediterrània. Aquests hàbitats, a més de posseir una gran bellesa, també són patrimoni natural amb uns ecosistemes diversos, on hi podem trobar, entre d’altres, dunes, aiguamolls, valls i muntanyes. Tota una paleta de colors de la Mediterrània.   

scroll to top icon