Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Garrotxa

De aquellos polvos...

Josep Berga i Boada (1872-1923)

De aquellos polvos... (el ball)

De aquellos polvos... (la punyalada)

De aquellos polvos... (inclusa)

Entre 1900 i 1907

Guix

Museu de la Garrotxa / 676, 677, 678

scroll to top icon