Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Garrotxa

Estudi per al cap del gegant d'Olot

Miquel Blay i Fàbrega (1966-1936)

Estudi per al cap del gegant d'Olot

1888

Terracota

Museu de la Garrotxa / 34

scroll to top icon