Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Conca Dellà

Planta baixa: La Conca Dellà

Planta baixa del Museu de la Conca Dellà.

Planta baixa del Museu de la Conca Dellà.

En aquest espai està ubicada la zona de recepció dels visitants, l’oficina d’informació turística, la botiga del museu i la presentació de la Conca Dellà.

Mitjançant una maqueta de la zona i uns plafons lluminosos, amb els diferents llocs d’interès ordenats per nuclis de població, es mostren les característiques fonamentals del marc geogràfic i la riquesa cultural i natural de la Conca Dellà.

En aquest espai hi ha també una columna estratigràfica, on es poden observar els diferents sediments que trobem a la Conca Dellà des de fa aproximadament 255 milions d’anys fins l’actualitat.

També a la planta baixa, a la dreta de l’entrada, hi ha una ara romana, utilitzada suposadament per fer sacrificis. A mà esquerra podem observar l’antic trull de la casa, utilitzat antigament per aixafar el raïm. Actualment el trull està tapat amb vidres per donar lloc al punt d’informació del Centre d’Observació de l’Univers, on es pot trobar un ordinador per consultar la pàgina web del Montsec i un audiovisual en el qual es mostra un petit resum del que podeu veure al Centre d’Observació de l’Univers.

scroll to top icon