Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Conca Dellà

La llar

Dins les cases hi ha objectes que parlen del seu dia a dia: ornaments, objectes per engalanar-se, estris per treballar... No hi falten els vasos per cuinar i la vaixella. Per altra banda, també hi ha  inscripcions que parlen de les dones, poc presents en la vida pública.

ṚEHWAYEJ

Ungüentari de vidre
Ungüentari de vidre
Ungüentari de vidre
Arracada d'or
Arracada d'or
Arracada d'or
scroll to top icon