Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Conca Dellà

Titanos excepcionalment grans i petits

Els titanosaures, com l'Abditosaurus, podien assolir mides gegantines i això queda palès també amb aquesta extremitat anterior del titanosaure de Les Gavarres. No obstant, de tant en tant, hi ha titanosaures d'una mida molt petita, possiblement nans que vivien entre gegants.

scroll to top icon