Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Conca Dellà

Motlle de petjades de teròpode

Un altra indicatiu de la presència dels dinosaures carnívors són els rastres de pas. Al museu hi ha una rèplica on es poden apreciar dues petjades molt semblants al peu d'un ocell, ja que els ocells són els dinosaures actuals.

scroll to top icon