Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Conca Dellà

Les petjades

Els ossos expliquen moltes coses sobre la biologia dels dinosaures, però aquests també ens han deixat altres pistes, com les restes de petjades, que ens donen una ideà de com caminaven.

scroll to top icon