Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de la Conca Dellà

El celler

Un fet molt comú en les cases del Pallars Jussà és l'existència d'una part soterrada, el celler, on es produïa i s’emmagatzemava el vi. En aquesta sala de la planta baixa es pot veure, a través d'un vidre de protecció, la tina o trull, on es trepitjava el raïm. Al celler encara es conserva una bota de grans dimensions.

scroll to top icon