Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de l’Estampació de Premià de Mar

Formulari

Llibre amb formulacions de colorants, amb la mostra resultant de l’aplicació de la fórmula. Museu de l’Estampació de Premià de Mar.

 

Llibre amb formulacions de colorants, amb la mostra resultant de l’aplicació de la fórmula. Museu de l’Estampació de Premià de Mar.

 

Formulari químic del segle XIX, amb mostra del color resultant d’aplicar-hi la fórmula. Amb el descobriment dels colorants químics a mitjan segle XIX, el preu de la roba estampada va baixar i va esdevenir assequible a totes les capes socials. També fou a partir d’aleshores que la figura del químic va assolir una importància cabdal a les fàbriques.

scroll to top icon