Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de l’Estampació de Premià de Mar

La química del color

Laboratori o «cuina de colors».

Laboratori o «cuina de colors».

En aquest àmbit s’exhibeixen mostraris i formularis amb els primers secrets del colorant, com a avantsala de la segona fase de l’exposició permanent, que s’escenifica en un laboratori o «cuina de colors». Els formularis, una mena de receptaris colorimètrics, eren elaborats pels químics de la fàbrica. Es guardaven gelosament per impedir que la competència els robés.

ṚEHWAYEJ

<p>Llibre amb formulacions de colorants, amb la mostra resultant de l&rsquo;aplicaci&oacute; de la f&oacute;rmula.&nbsp;Museu de l&rsquo;Estampaci&oacute; de Premi&agrave; de Mar.</p>

<p>&nbsp;</p>
Formulari
Formulari
scroll to top icon