Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de l’Estampació de Premià de Mar

Motlle de bac

Motlle de bac

Motlle de bac

Motlle de bac gravat en fusta amb motius vegetals. Peça molt similar a les que van trobar els portuguesos quan van arribar a l’Índia a finals del segle XV. Els motius acostumen a ser de tipus vegetal o geomètric, malgrat que també n’hi ha de figuratius.

scroll to top icon