Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de l'Empordà

Figueres

El Museu de l’Empordà és a la placeta baixa de la Rambla

El Museu de l’Empordà és a la placeta baixa de la Rambla

El Museu de l'Empordà és una institució dirigida a la recerca, conservació i difusió del patrimoni cultural local i comarcal, amb un ampli programa d’exposicions i activitats. Ofereix al públic una lectura històrica de les seves col·leccions i una especial dedicació a la creació artística contemporània. Disposa de servei educatiu i de publicacions, biblioteca i sala de projeccions.

Amb una història que es remunta a 1885, amb l’arribada dels primers dipòsits del Museu del Prado, reuneix una interessant col·lecció d'art amb obres de relleu dins el panorama artístic català (Sorolla, Casas, Nonell, Sacharoff, Tàpies, Torres Monsó, Zush o Pazos) i empordanès (Dalí, Santos, Reig, Vallès, Planells, Massanet, Gabriel o Mitjà).

El fons es completa amb les col·leccions d’arqueologia, art medieval i pintura barroca. Creat l'any 1946, l’edifici es va inaugurar el 1971. Des de 1998 està gestionat per un consorci format per l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Fundació Gala-Salvador Dalí. A partir de 2015 es dissol el Consorci i es recupera la gestió per part de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Figueres.

NNITAQAT

<p>Taller de restauraci&oacute;.</p>
Col•leccions històriques
Col•leccions històriques
<p>Vista de sala. (&copy; Algans/mE)</p>
La nova tradició catalana: escenes i paisatges
La nova tradició catalana: escenes i paisatges
<p>Vista de sala. (&copy; Algans/mE)</p>
El paisatgisme empordanès
El paisatgisme empordanès
<p>Vista de sala. (&copy; Algans/mE)</p>
Dau al Set
Dau al Set
<p>Vista de sala. (&copy; Toti Ferrer/mE)</p>
Abstracció i nova figuració
Abstracció i nova figuració

ṚEHWAYEJ

<p>Fust de columna, mestre de Cabestany (o taller), segon ter&ccedil; del segle XII.</p>
<p>Marbre. 86 x 20,6 cm.</p>
Fust de columna
Fust de columna
<p>Sant Joan Evangelista a Patmos, atribu&iuml;t a Jos&eacute; de Ribera (X&agrave;tiva 1588 - N&agrave;pols 1652), no datat (s. XVII). Oli sobre tela. 170 x 137 cm.</p>
Sant Joan Evangelista a Patmos
Sant Joan Evangelista a Patmos
<p>Joaquim Sunyer de Mir&oacute; (Sitges 1874 - 1956). <em>Rue du march&eacute;</em>, c. 1902. Oli sobre cartr&oacute;. 41 x 33 cm.</p>
Rue du marché
Rue du marché
<p>Llu&iacute;s Masriera Ros&eacute;s (Barcelona 1872 - 1958). <em>Sota l&rsquo;ombrel&middot;la,</em> c. 1925. Pintura sobre fusta. 39,5 x 52,5 cm.</p>
Sota l’ombrel·la
Sota l’ombrel·la
<p>Josep Blanquet Taberner (Figueres 1873 - c.1930). <em>Pujada del Castell</em>, 1899. Oli sobre tela. 70 x 93,5 cm.</p>
Pujada del Castell
Pujada del Castell
<p>Mari&agrave; LLavanera Miralles (Llad&oacute; 1890 - 1927). <em>Les oliveres</em>, 1920. Oli sobre tela. 71 x 86,5 cm.</p>
Les oliveres
Les oliveres
<p>Antoni T&agrave;pies Puig (Barcelona 1923 - 2012). <em>Dona amb blaus</em>, 1953. Oli sobre tela. 54 x 44,5 cm.</p>
Dona amb blaus
Dona amb blaus
<p>Joan Pon&ccedil; Bonet (Barcelona 1927 - Saint Paul de Vence 1984). <em>Paisatge</em>, 1949. Monotip. 17 x 25&nbsp;cm.</p>
Paisatge
Paisatge
<p>&Aacute;ngeles Santos Torroella (Portbou 1911 - Madrid 2013). <em>La Terra</em>, 1929. Oli sobre tela. 69 x 83 cm.</p>
La Terra
La Terra
<p>Evarist Vall&egrave;s Rovira (Pierola 1923 - Figueres 1999). <em>Abstracci&oacute; c&ograve;smica</em>, 1963. Oli sobre tela. 197 x 300 cm.</p>
Abstracció còsmica
Abstracció còsmica

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
http://www.museuemporda.org
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
infome@museuemporda.org

RXAṚITA

scroll to top icon