Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de l’Art de la Pell

El cordovà

Sala de les arquetes i els cofres de cordovà.

Sala de les arquetes i els cofres de cordovà.

El cordovà, procedent generalment de la cabra, és una pell adobada de gran qualitat i amb una finalitat eminentment pràctica i funcional. El seu origen es pot situar a la Còrdova hispanoàrab, ciutat que esdevindrà el primer centre productor, i el més important, d’aquest tipus de pell. Ràpidament es va convertir en un producte de gran prestigi i renom, i s’exportà a l’Europa occidental. Des de l’època medieval, el cordovà es va fer servir principalment per al recobriment de caixes, arquetes i estoigs, i també per a la fabricació de sabates i guants.

Moltes arquetes i caixetes estaven folrades de cordovà. Les arquetes servien per guardar-hi pertinences personals, diners o documents de dames i senyors, o eren l’estoig d’un ric tresor d’orfebreria. També podien ser un regal com a penyora d’amor, sovint il·lustrades amb escenes inspirades en l’amor cortesà. Dins l’àmbit religiós s’utilitzaven per guardar-hi relíquies, llibres d’hores o altres objectes litúrgics.

ṚEHWAYEJ

<p>Caixa octogonal, segles XIV-XV, pell gofrada en or i policromada, 14 &times; 13 &times; 13 cm, hispano&agrave;rab.&nbsp;Museu de l&rsquo;Art de la Pell. Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Caixa octogonal
Caixa octogonal
<p>Arqueta on molt probablement es guardaven llibres d&rsquo;hores, segle XV, cordov&agrave; gravat i policromat i ferro, 10 &times; 25 &times; 22 cm, Catalunya.&nbsp;Museu de l&rsquo;Art de la Pell. Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Arqueta de llibres d'hores
Arqueta de llibres d'hores
<p>Arqueta amb escenes de galanteig, segles XIV-XV, fusta recoberta de guadamassil i metall, 16 &times; 35,5 &times; 20,5 cm, Catalunya o Fran&ccedil;a.&nbsp;Museu de l&rsquo;Art de la Pell. Vic.</p>

<p>&nbsp;</p>
Arqueta amb escenes de galante
Arqueta amb escenes de galanteig
scroll to top icon