Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de l’Art de la Pell

La mirada tàctil

Espai «La mirada tàctil».

Espai «La mirada tàctil».

«La mirada tàctil» convida a descobrir les sensacions tàctils de la pell com a material. S’hi proposa de fer un viatge sensitiu a través de quatre tècniques utilitzades en l’art de la pell: gravat, calat, cuir bullit i guadamassil emmotllat.

Aquestes tècniques es presenten en aquest mòdul tàctil, tot retolat amb macrocaràcters i Braille transparent, a partir de quatre objectes representatius de cadascuna de les tècniques: una arqueta gravada, una figura de teatre d’ombres calada, un recipient de cuir bullit i un fragment de revestiment de paret de guadamassil amb el seu motlle. La pell ens transmet la seva plasticitat, duresa, mal·leabilitat, lleugeresa, textura i olor característica.

ΓIDYU

scroll to top icon