Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de l’Art de la Pell

Arqueta de llibres d'hores

Arqueta on molt probablement es guardaven llibres d’hores, segle XV, cordovà gravat i policromat i ferro, 10 × 25 × 22 cm, Catalunya. Museu de l’Art de la Pell. Vic.

 

Arqueta on molt probablement es guardaven llibres d’hores, segle XV, cordovà gravat i policromat i ferro, 10 × 25 × 22 cm, Catalunya. Museu de l’Art de la Pell. Vic.

 

Caixa recoberta de cuir amb motius gravats i restes de policromia. Està reforçada per tres faixes de ferro que presenten una triple decoració floral. Aquestes faixes decorades amb flors són molt comunes en la producció catalana dels segles XIV i XV. A la mateixa col·lecció del museu, n’hi ha altres exemples molt semblants tant en tipologia com en decoració.

Aquesta mena de caixes presenten unes proporcions molt planes, però tenen les dimensions suficients per poder-hi guardar i transportar un llibre d’hores, més que no pas joies o monedes, com és el cas d’altres arquetes semblants.

scroll to top icon