Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de l’Art de la Pell

Petaca

Petaca o cistella de viatge d’origen mexicà, segle XVIII, fusta, cuir brodat amb fil d’atzavara, ferro forjat i calat i canyes, 50 × 72 × 47 cm, Mèxic. Museu de l’Art de la Pell. Vic.

 

Petaca o cistella de viatge d’origen mexicà, segle XVIII, fusta, cuir brodat amb fil d’atzavara, ferro forjat i calat i canyes, 50 × 72 × 47 cm, Mèxic. Museu de l’Art de la Pell. Vic.

 

Part important dels aixovars domèstics novohispans foren les petaques, els baguls, les caixes i altres objectes utilitzats per guardar-hi els estris d’ús quotidià. Les petaques, siguin les de viatge o bé les anomenades xocolateres (servien per transportar i guardar el cacau), van ser molt abundants. Aquesta és de viatge, ja que disposa de dues nanses de ferro forjat per facilitar-ne el transport. Els temes representats en aquesta peça mostren escenes de caça. Els personatges hi apareixen amb vestits, calçons i llances propis del segle XVIII. La decoració es completa amb formes entrellaçades que emmarquen l’escena.

scroll to top icon