Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Guissona Eduard Camps i Cava

El parc arqueològic

Vista aèria del parc arqueològic de Guissona.

Vista aèria del parc arqueològic de Guissona.

El recorregut pel parc arqueològic, que ocupa una superfície de dues hectàrees, es pot realitzar per alguns dels carrers de la ciutat com el cardo maximus, que era el carrer principal de la ciutat, el cardo minor i l’intervallum, i ens permet descobrir una ciutat amb un urbanisme ortogonal, amb diverses restes d’arquitectura domèstica i pública:

- Un tram de la muralla que, amb una amplada entre tres metres i mig i quatre metres i feta de grans blocs de pedra en sec, protegia i definia un perímetre urbà amb una extensió estimada entorn les vint hectàrees. La muralla conserva la porta nord de la ciutat, flanquejada en el seu costat oest per una torre.

- Cases dels primers moments de la ciutat romana i, sobretot, una gran casa senyorial d’època alt imperial, una domus organitzada a partir d’un jardí amb peristil, amb dos corredors i diverses estances com un menjador, on s’ha localitzat un mosaic; sales d’estar, on s’han trobat pintures murals; alguns dormitoris i unes termes privades.

- Termes públiques que, construïdes inicialment en època republicana, van ser ampliades considerablement a mitjan segle i dC fins ocupar una superfície de 2.000 metres quadrats, i configurant un espai amb diverses sales i piscines on destaca una gran natatio, una piscina a l’aire lliure de deu metres de llargada per sis metres d’amplada.

- Un celler, de la segona meitat del segle V dC, del qual es conserva la base d’una premsa i la zona de trepitjat del raïm.

ṚEHWAYEJ

<p>Canonada de plom.&nbsp;Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.</p>

<p>&nbsp;</p>
Canonada de plom
Canonada de plom
<p>Mosaic del <em>triclinium </em>de la casa senyorial (reproducci&oacute;).&nbsp;Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.</p>

<p>&nbsp;</p>
Mosaic del triclinium (reprodu
Mosaic del triclinium (reproducció)
<p>La <em>natatio</em>, piscina exterior de grans dimensions de les termes de Iesso.&nbsp;Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.</p>

<p>&nbsp;</p>
La natatio
La natatio
scroll to top icon