Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Guissona Eduard Camps i Cava

Canonada de plom

Canonada de plom. Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.

 

Canonada de plom. Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.

 

En el parc arqueològic s’ha documentat un important sistema de transport d’aigües tant residuals, mitjançant clavegueres, com per al subministrament d’aigua corrent a espais públics o privats, mitjançant canonades de plom. Al museu es pot observar un important tram d’aquestes canonades, excepcionalment ben conservades, on destaca un enginy de forma cònica utilitzat per regular la pressió de les canonades i, al mateix temps, fer de cubeta de decantació per depurar les aigües.

GID N ṢṢENYAL

16. Canonada de plom

scroll to top icon