Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Guissona Eduard Camps i Cava

Taller d'engalba roja de Iesso

Gerra de petites dimensions de forma globular i de producció local recoberta amb una capa d’engalba. Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.

 

 

Gerra de petites dimensions de forma globular i de producció local recoberta amb una capa d’engalba. Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.

 

 

L’excavació de dos abocadors de ceràmica, un a la plaça del Vell Pla, 16 (1988) i un altre al carrer Xaloc (1989), i l’excavació d’un forn al carrer de l’Onze de setembre 18 (2007), ens permeten dir que a la ciutat de Iesso hi havia tallers dedicats a la fabricació de ceràmica. Pel tipus d’atuells recuperats, en aquests abocadors es va produir vaixella d’ús quotidià com gerres, bols, plats, plats-tapadores, olletes, gobelets i vasets votius o joguines. Les peces estaven fetes a partir de pastes cuites a baixa graduació de color beix clar recobertes amb una aiguada d’argila aplicada a pinzell. Aquest recobriment, ric amb òxids de ferro, feia que aquesta engalba adquirís una tonalitat vermella. Cronològicament aquesta producció es situaria en el segle II dC.   

GID N ṢṢENYAL

11. Terrissa

scroll to top icon