Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Guissona Eduard Camps i Cava

Fragment d’àmfora Dressel 1A

Fragment d’àmfora vinària Dressel 1A que presenta al coll una marca consular pintada. Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.

 

Fragment d’àmfora vinària Dressel 1A que presenta al coll una marca consular pintada. Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.

 

Fragment del coll d’una àmfora vinària de la forma Dressel 1A, de procedència italiana. Presenta una marca consular pintada, «Q.FAB […] COS», corresponent al cònsol Quint Fabi Màxim Al·lobrògic, del 121 aC. Aquest objecte fou trobat en l’interior d’un estrat arqueològic molt homogeni format per àmfores de vi i d’oli, la major part originàries de la península Itàlica, àmfores ibèriques de boca plana i ceràmiques campanianes i ibèriques pintades. Aquest estrat formaria part d’un conjunt de fosses relacionades amb els primers moments de la ciutat. La data consular situa la fundació de Iesso l’any 100 aC.

GID N ṢṢENYAL

10. Àmfora

scroll to top icon