Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Guissona Eduard Camps i Cava

Descobrint la ciutat de Iesso

Espai central del museu on descobrim com era la ciutat romana de Iesso.

Espai central del museu on descobrim com era la ciutat romana de Iesso.

Espai on s’explica com era la ciutat romana de Iesso i com vivien els seus habitants.

La ciutat de Iesso presenta un urbanisme regular i ben planificat. Destaca un tram de la muralla nord de la ciutat on es pot observar una torre de defensa i la porta de la ciutat. L’entramat urbà en la zona del parc arqueològic queda definit per tres tipus de vials: el cardo maximus i cardo secundari (de nord a sud), un possible decumanus (d’est a oest), i per l’intervallum paral·lel a la muralla. Aquests vials possibiliten fer una proposta de modulació per a les insulae d’aproximadament 1 actus (35,48 metres) d’amplada per 1,3 actus (46,12 metres) de llargada. Dins aquest urbanisme s’han excavat parcialment dues illes: en una s’ha localitzat un conjunt de cases, on destaca una gran domus, i en l’altra s’han excavat unes termes públiques. A més, també s’ha localitzat un celler.

Pel que fa a la vida domèstica dels habitats de la ciutat, en el museu es pot observar una bona col·lecció d’objectes que l’arqueologia ens ha proporcionat: vaixella de ceràmica i àmfores, per preparar els menjars i transportar i guardar els aliments; pesos de teler i fusaioles, per fabricar teixits; objectes d’os, de tipologia i funcionalitat molt diferent; objectes de metall com el ferro, per fer eines destinades a pràctiques productives; el plom, per realitzar canonades i conduccions; el bronze, l’or i la plata, per objectes de més valor, i objectes de vidre per produir vasos, plats i ampolles.

GID N ṢṢENYAL

07. La ciutat de Iesso

ṚEHWAYEJ

<p>Genet rom&agrave; de bronze d&rsquo;&egrave;poca alt imperial.&nbsp;Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Genet romà de bronze
Genet romà de bronze
<p>Aquesta moneda inicialment equivalia a 25 denaris de plata, 100 sestercis de plata i 400 asos de bronze, amb el temps es va anar devaluant.&nbsp;Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.</p>

<p>&nbsp;</p>
Aureus de Neró
Aureus de Neró
<p>Fragment d&rsquo;&agrave;mfora vin&agrave;ria Dressel 1A que presenta al coll una marca consular pintada.&nbsp;Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.</p>

<p>&nbsp;</p>
Fragment d’àmfora Dressel 1A
Fragment d’àmfora Dressel 1A
<p>Gerra de petites dimensions de forma globular i de producci&oacute; local recoberta amb una capa d&rsquo;engalba.&nbsp;Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Taller d'engalba roja de Iesso
Taller d'engalba roja de Iesso
<p>Nous, ra&iuml;m, prunes i pr&eacute;ssecs d&rsquo;&egrave;poca romana. Recuperats dins un pou de la ciutat de Iesso.&nbsp;Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.</p>

<p>&nbsp;</p>
Fruits conservats d’època roma
Fruits conservats d’època romana
<p>En alguns d&rsquo;aquests pondus podem observar diferents marques com incisions geom&egrave;triques i marques d&rsquo;una pedra d&rsquo;anell.&nbsp;Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.</p>

<p>&nbsp;</p>
Conjunt de Pondus de teler
Conjunt de Pondus de teler
<p>Pintures d&rsquo;estil pompei&agrave; que decoraven les parets de les habitacions de la <em>domus</em>.&nbsp;Museu de Guissona Eduard Camps i Cava.</p>

<p>&nbsp;</p>
Pintura mural
Pintura mural
scroll to top icon