Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Granollers

Mirades i diàlegs. Fons del Museu de Granollers

Exposició «Mirades i diàlegs». Fotografia de Pere Cornellas, 2014.

Exposició «Mirades i diàlegs». Fotografia de Pere Cornellas, 2014.

Aquest projecte expositiu presenta una mostra oberta, una exposició articulada per generar pensament, diàleg i discurs.

S’obre un joc intel·lectual i d’interacció, un joc cultural que gira a l’entorn de la participació dels visitants. L’espai expositiu es conforma com una àgora per emmarcar diàlegs i emocions, i com un fòrum entès com a espai d’intercanvi d’idees i d’experiències. [Programes de participació: Feedback i Relats d’art]

Al costat de la major part de les obres, s’hi incorporen textos i intervencions de diferents persones de l’entorn cultural. Són les lectures convidades, que donen pas a la participació lliure.

Aquesta mostra té sentit si els visitants hi participen intensament i en surten enriquits; si adquireixen, en el procés, una forma de coneixement i de comprensió, de vinculació amb la seva experiència vital, i esdevé un fil conductor per poder formular lliurement les seves idees, el seu pensament, el seu text.

Us convidem, doncs, a mirar, a gaudir, a discursejar, a dialogar i també a escriure sobre la seixantena d’obres presentades, que volen ser un punt de partida i de reflexió i alhora generar pensament.

ṚEHWAYEJ

<p>Testa de Bacus jove (efeb), c. segle II dC. Pedra calc&agrave;ria i marbre, 15x10 cm. Fotografia de Pere Cornellas, 2014.&nbsp;Museu de Granollers.</p>

<p>&nbsp;</p>
Testa de Bacus jove (efeb)
Testa de Bacus jove (efeb)
<p><em>S/T (Meeting Point)</em>, Jordi Benito, 2008. Instal&middot;laci&oacute;, neons vermells de paret, 4 m. Fotografia de Pere Cornellas, 2014.&nbsp;Museu de Granollers.</p>

<p>&nbsp;</p>
S/T (Meeting Point)
S/T (Meeting Point)
<p><em>Retrat de la senyoreta Dulce</em>, Antoni Caba i Casamitjana, segle XIX. Oli sobre tela, 46x36 cm. Fotografia de Pere Cornellas, 2014.&nbsp;Museu de Granollers.</p>

<p>&nbsp;</p>
Retrat de dona
Retrat de dona
<p><em>Cam&iacute; del Calvari</em>, atribu&iuml;t a Pere Mates, segle XVI. Oli i tremp sobre taula, 111&times;40,5 cm. Museu de Granollers.</p>
Camí del Calvari
Camí del Calvari
<p>Collaret de pedra variscita, neol&iacute;tic mitj&agrave;. Fotografia de MDG.&nbsp;Museu de Granollers.</p>

<p>&nbsp;</p>
Collaret de pedra amb 20 denes
Collaret de pedra amb 20 denes
<p>Gerros, Antoni Cumella, dates diverses, gres esmaltat. Fotografia de Pere Cornellas, 2014.&nbsp;Museu de Granollers.</p>

<p>&nbsp;</p>
Gerros
Gerros
scroll to top icon