Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Granollers

Camí del Calvari

Camí del Calvari, atribuït a Pere Mates, segle XVI. Oli i tremp sobre taula, 111×40,5 cm. Museu de Granollers.

Camí del Calvari, atribuït a Pere Mates, segle XVI. Oli i tremp sobre taula, 111×40,5 cm. Museu de Granollers.

L’atribució d’aquesta taula al pintor gironí Pere Mates, nascut a Sant Feliu de Guíxols, està basada en la semblança de l’estil pictòric d’aquesta obra amb altres ben documentades del pintor català més rellevant del cinc-cents.

La composició d’aquesta escena resulta molt estàtica per la frontalitat de la figura principal. En general, el cànon de les seves figures es va escurçant fins a donar tipus baixos i fornits, però sovint camacurts i de caps excessius. Són també encara força medievalitzants les seves llums, amb poques ombres i amb clarobscurs aleatoris, i una manca de consistència clara de l’espai.

Va ser dipositat durant la Guerra Civil Espanyola per la Junta de Salvaguarda del Patrimoni de la Generalitat.

scroll to top icon