Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Gavà

Collaret de variscita

Collaret de variscita, època neolítica (6200-5900 aC). Jaciment de les Mines Prehistòriques de Gavà (Gavà). Museu de Gavà.

 

Collaret de variscita, època neolítica (6200-5900 aC). Jaciment de les Mines Prehistòriques de Gavà (Gavà). Museu de Gavà.

 

Collaret de variscita que formava part de l’aixovar funerari de l’enterrament de la mina número 83 de les Mines Prehistòriques de Gavà. Està format per 61 denes, de les quals 42 són discoïdals i 19 tenen forma de barril.

 

scroll to top icon