Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Gavà

Els primers pagesos

Sala 3 del Museu de Gavà, on s’exposa la Venus de Gavà.

Sala 3 del Museu de Gavà, on s’exposa la Venus de Gavà.

El fil conductor de l’exposició permanent del Museu de Gavà és el paisatge. Després d’una introducció sobre els orígens i la formació del paisatge actual a l’àrea del delta del Llobregat i del massís del Garraf, es fa un recorregut per la història d’aquest entorn.

L’època neolítica és una etapa clau, ja que l’impacte de les activitats humanes sobre el medi comença a ser important. Fa uns vuit mil anys, a Catalunya s’introdueixen l’agricultura i la ramaderia, que representen un canvi econòmic important, una revolució cultural i també l’inici d’una transformació radical del paisatge: nous camps i pastures que es guanyen al bosc, assentaments estables en poblats… Alhora, s’inicien noves activitats, com la ceràmica i el teixit.

Al jaciment de les Mines Prehistòriques de Gavà s’han trobat testimonis de totes aquestes activitats, així com de la mineria de variscita, mineral preciós que s’utilitzava per elaborar joies que s’intercanviaven entre comunitats veïnes.

A l’exposició permanent es poden contemplar molts dels objectes trobats a les mines. Cal destacar-ne els enterraments, algun amb rics conjunts d’ofrenes; un crani d’un home adult al qual es va practicar una doble trepanació, i la Venus de Gavà, la representació d’una deessa de la fertilitat.

ṚEHWAYEJ

<p>Venus de Gav&agrave;, &egrave;poca neol&iacute;tica (6100-5400&nbsp;aC). Jaciment de les Mines Prehist&ograve;riques de Gav&agrave; (Gav&agrave;).&nbsp;Museu de Gav&agrave;.</p>

<p>&nbsp;</p>
Venus de Gavà
Venus de Gavà
<p>Collaret de variscita, &egrave;poca neol&iacute;tica (6200-5900 aC). Jaciment de les Mines Prehist&ograve;riques de Gav&agrave; (Gav&agrave;).&nbsp;Museu de Gav&agrave;.</p>

<p>&nbsp;</p>
Collaret de variscita
Collaret de variscita
<p>Crani trepanat, &egrave;poca neol&iacute;tica (5600-5400&nbsp;aC). Jaciment de les Mines Prehist&ograve;riques de Gav&agrave; (Gav&agrave;).&nbsp;Museu de Gav&agrave;.</p>

<p>&nbsp;</p>
Crani trepanat
Crani trepanat
<p>Vas de boca quadrada, &egrave;poca neol&iacute;tica (6200-5900 aC). Jaciment de les Mines Prehist&ograve;riques de Gav&agrave; (Gav&agrave;).&nbsp;Museu de Gav&agrave;.</p>

<p>&nbsp;</p>
Vas de boca quadrada
Vas de boca quadrada
<p>Collaret de corall vermell, &egrave;poca neol&iacute;tica (6200- 5900 aC). Jaciment de les Mines Prehist&ograve;riques de Gav&agrave; (Gav&agrave;).&nbsp;Museu de Gav&agrave;.</p>

<p>&nbsp;</p>
Collaret de corall vermell
Collaret de corall vermell
scroll to top icon