Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Gavà

Àncora de ferro

Àncora de ferro, època romana (segle III aC - IV dC). Jaciment de les Sorres (Gavà-Viladecans). Museu de Gavà.

Àncora de ferro, època romana (segle III aC - IV dC). Jaciment de les Sorres (Gavà-Viladecans). Museu de Gavà.

Àncora romana de ferro forjat per a l’ancoratge de vaixells mercants, trobat al derelicte VI de les Sorres.

scroll to top icon