Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu de Badalona - Conjunt Termes i Decumanus

La Casa dels Dofins

Tablinum de la Casa dels Dofins (Badalona). Fotografia d'Antonio Guillén, Museu de Badalona.

Tablinum de la Casa dels Dofins (Badalona). Fotografia d'Antonio Guillén, Museu de Badalona.

Domus o casa benestant romana de finals del segle I aC, situada a la part alta de l’antiga ciutat de Baetulo. Se’n conserven diverses estances situades a l’entorn de l’atri, unes altres habitacions relacionades amb el peristil o jardí, i una zona de treball destinada a la producció de vi. Cal destacar-ne els mosaics, de gran qualitat, especialment el de l’impluvium que presideix l’atri, com també algunes restes de pintures murals originals. L’espai inclou dos audiovisuals: un amb una recreació virtual de la domus i un altre que aprofundeix en la importància del conreu del vi al territori de Baetulo. La il·luminació escenogràfica, l’ambientació amb mobiliari i amb objectes de reconstrucció històrica i la incorporació de sons ens transporten a l’època romana i ens fan sentir com si hi estiguéssim immersos. Disposa de mòduls tàctils per a invidents.

GID N AUDYU

Ṣer i gid n audyu n rmetḥef-fa

Mmaṛṛa audyuyat i yeǧan

ṚEHWAYEJ

<p>Dip&ograve;sits de vi conservats a la Casa dels Dofins de Badalona, segle I aC. Fotografia d&#39;Antonio Guill&eacute;n, Museu de Badalona.</p>
Dipòsits de vi
Dipòsits de vi
<p>Mosaic de l&rsquo;<em>impluvium</em> de la Casa dels Dofins. Fotografia d&#39;Antonio Guill&eacute;n, Museu de Badalona.</p>
Mosaic de l’impluvium
Mosaic de l’impluvium

RXAṚITA

LMEƐLUMAT

LANDṚES
ṬṬAMAN
ṬṬILIFUN
ṢṢIT WEB
https://www.museudebadalona.cat/act/casa-dels-dofins/
TIṢEƐƐATIN N RXEDMET
MAMEC ƔA TAWḌED
E-MAIL
info@museudebadalona.cat
scroll to top icon