Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Roma

La romanització i la ciutat romana. La colònia romana de Barcino es va fundar a finals del segle I aC.

La romanització i la ciutat romana. La colònia romana de Barcino es va fundar a finals del segle I aC.

L'arribada dels romans a finals del s. III aC va posar en marxa la romanització de la península Ibèrica, un procés d'adaptació de les comunitats indígenes cap a una nova cultura i organització social i econòmica. Roma va mantenir durant més de 700 anys un gran imperi al voltant de la Mediterrània, del qual l'actual Catalunya va ser un component important.

El territori que van anomenar Hispania els interessava tant per ampliar els dominis com pels valuosos metalls que podien extreure de les mines, o per les grans quantitats de cereals que obtenien dels seus camps. Els romans van estructurar el país traçant vies de comunicació on només hi havia camins enfangats, fundant noves ciutats i establint petites granges d'explotació agrícola i ramadera. Progressivament, la població ibèrica va ser absorbida i va quedar integrada dins d'aquesta nova estructura social, política i econòmica.

Les ciutats romanes van ser centres polítics, religiosos, administratius i econòmics del territori i reproduïen a petita escala el paper que exercia Roma, la gran urbs , en relació amb l'Imperi.

ṚEHWAYEJ

<p>El mosaic de les tres Gr&agrave;cies, procedent de l&rsquo;antic convent de l&rsquo;Ensenyan&ccedil;a (Barcelona). Est&agrave; datat entre els segle III-IV dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya. Barcelona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Mosaic de les Tres Gràcies
Mosaic de les Tres Gràcies
<p>Bust de bronze procedent d&#39;Emp&uacute;ries (L&#39;Escala). Data d&rsquo;entre 79 i 96 dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya. Barcelona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Bust de bronze
Bust de bronze
<p>Petit contenidor de vidre bufat en forma d&#39;ocellet amb un orifici en la cua. Origen desconegut. Segle IV dC.&nbsp;Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya. Barcelona.</p>

<p>&nbsp;</p>
Ungüentari de la Oreneta
Ungüentari de la Oreneta
scroll to top icon