Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Dama ibèrica

Dama ibèrica procedent d’un jaciment desconegut de Múrcia. Datada entre els segles IV-II aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona.

 

Dama ibèrica procedent d’un jaciment desconegut de Múrcia. Datada entre els segles IV-II aC. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona.

 

La peça està treballada en baix relleu sobre pedra calcària. Representa frontalment i dempeus una dona amb els braços doblegats i enganxats al cos. La part posterior no està treballada.

La vestimenta –que es pot distingir en detall– consisteix en una fina túnica de màniga curta i coll ampli que arriba fins als turmells. Al coll porta una joia, possiblement un torques.

Té unes característiques molt similars a algunes de les figuretes esculpides dipositades com a exvots al santuari de Torreparedones (Castro del Río, Còrdova) o al Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo, Albacete).

scroll to top icon