Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Barcelona

Mosaic dels Coloms

Mosaic policromat amb símbol cristià procedent de la vil·la romana del Faro (Torrox). Datat entre els segles IV i V. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona.

 

Mosaic policromat amb símbol cristià procedent de la vil·la romana del Faro (Torrox). Datat entre els segles IV i V. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona.

 

Mosaic policormat amn un motiu central de forma triangular definit per una línia de tessel·les vermelles amb fons blanc. Sobre un semicercle amb un element vegetal de tres fulles hi reposen dos coloms enfrontats. Es troben perfilats amb tessel·les negres amb detalls en blanc i vermell. Aquests coloms s’interpreten com a símbol de la eucaristia, es a dir de la acceptació de la fe cristiana.

Una sanefa correguda voreja tota la peça amb un motiu de dues línies dobles (en blanc i vermell) entrelligades com dues cordes que es desenvolupen en bucle i sense interrupció.

scroll to top icon