Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història dels Jueus

Document d'obligació a usar rodella

Document d'obligació a usar rodella. 1394, Mallorca. Reproducció (original a l’Arxiu del Regne de Mallorca). Museu d'Història dels Jueus.

Document d'obligació a usar rodella. 1394, Mallorca. Reproducció (original a l’Arxiu del Regne de Mallorca). Museu d'Història dels Jueus.

L'enrariment de les relacions entre les dues comunitats, i els brots de violència verbal, física i legal, es van anar incrementant al llarg del segle XIV. A finals d'aquest, la marginació de la població jueva es va fer palesa a través d'ordres repressives com la de portar un senyal circular (la rodella) cosit a la roba cada vegada que sortien del call. La del Regne de Mallorca havia de ser de dos colors: «la meytat vermella e l’altra meytat groga».

scroll to top icon