Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història dels Jueus

Arracades de plata

Arracades de plata. Segles XIII-XV, Montjuïc de Girona. Cessió del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Arracades de plata. Segles XIII-XV, Montjuïc de Girona. Cessió del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Girona.

Arracades de plata amb treball de filigrana. Aquesta joia ens apropa al món íntim i personal de la vida de les dones a les cases del call de Girona.

scroll to top icon