Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història dels Jueus

La vida en comunitat

Les troballes arqueològiques fetes a Girona en els darrers anys inclouen peces de ceràmica, objectes de costura i algunes joies.

Les troballes arqueològiques fetes a Girona en els darrers anys inclouen peces de ceràmica, objectes de costura i algunes joies.

L'aljama era l'estructura organitzativa de les comunitats jueves a la Corona d'Aragó. La relació amb el poder cristià era d'estreta dependència. Jurídicament, els jueus eren serfs del rei, que regularment exigia pagaments a les aljames i, en contrapartida, les protegia amb privilegis.

La sala inclou algunes troballes arqueològiques que foren usades en la quotidianitat dels jueus i de les jueves de Girona.

ṚEHWAYEJ

<p>Arracades de plata. Segles XIII-XV, Montju&iuml;c de Girona. Cessi&oacute; del Museu d&#39;Arqueologia de Catalunya, Girona.</p>
Arracades de plata
Arracades de plata
<p>Gerra de tres nanses<strong>. </strong>Cer&agrave;mica vidriada de color verd. Segle XIII, Girona. Trobada al pati del museu, 2012. Museu d&#39;Hist&ograve;ria dels Jueus.</p>
Gerra de tres nanses
Gerra de tres nanses
scroll to top icon