Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història dels Jueus

Una relació difícil

Sales dedicades a la marginació de la població jueva, abocada al baptisme de manera sovint violenta.

Sales dedicades a la marginació de la població jueva, abocada al baptisme de manera sovint violenta.

La radicalització de les mentalitats, els canvis polítics i socials i les situacions de crisi van fer  que la coexistència pacífica es convertís en una situació d'extrema violència. A partir del segle XIV les comunitats jueves van ser sovint atacades, marginades i acusades de cometre diversos crims i sacrilegis. A finals del segle XV, l'edicte de conversió dels jueus va abocar a l'exili moltes famílies.

ṚEHWAYEJ

<p>Document d&#39;obligaci&oacute; a usar rodella. 1394, Mallorca. Reproducci&oacute; (original a l&rsquo;Arxiu del Regne de Mallorca). Museu d&#39;Hist&ograve;ria dels Jueus.</p>
Document d'obligació a usar ro
Document d'obligació a usar rodella
<p>Decret d&rsquo;expulsi&oacute;, 1492.&nbsp;<em>Manual d&rsquo;acords</em>, 20 d&rsquo;abril de 1492.&nbsp;Reproducci&oacute; (original a l&#39;Arxiu Municipal de Girona). Museu d&#39;Hist&ograve;ria dels Jueus.</p>
Decret d’expulsió, 1492
Decret d’expulsió, 1492
scroll to top icon