Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història dels Jueus

El llegat material

Espai interpretatiu del micvé del segle XV.

Espai interpretatiu del micvé del segle XV.

El museu ocupa unes quantes finques del que havia estat el call de la ciutat. El 1435, la comunitat jueva hi bastia la darrera sinagoga medieval que va funcionar fins al 1492. Després del bateig o l'expulsió dels últims jueus i jueves de Girona, els edificis van romandre com a propietat privada fins la dècada dels 80 del segle XX. Aleshores se n'inicia la rehabilitació per convertir l'indret en el nucli de la recuperació del llegat jueu de la ciutat. El 2014 se n'identifica un element important: els banys "de les dones" o micvé, que conserva l'estructura original malgrat haver estat transformat posteriorment en una cisterna.

ṚEHWAYEJ

<p>Restes del <em>micv&eacute;</em>, bany ritual de l&rsquo;&uacute;ltima sinagoga de Girona, segle XV. Museu d&#39;Hist&ograve;ria dels Jueus.</p>
Restes del micvé
Restes del micvé
scroll to top icon