Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història dels Jueus

Làpida de Josef

Làpida de Josef, un infant jueu. Pedra de Girona. Segle XIV, Montjuïc de Girona. Cessió del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Girona.

Làpida de Josef, un infant jueu. Pedra de Girona. Segle XIV, Montjuïc de Girona. Cessió del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Girona.

La làpida conté un emotiu recordatori d'un infant mort prematurament: "Estela fúnebre de l'amorós jove de delícies Josef, fill de rabí Jacob, que estigui a la Glòria, que el guardi la seva Roca i el seu Redemptor".

scroll to top icon