Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història dels Jueus

Cultura jueva

Sala dedicada a l’herència cultural jueva.

Sala dedicada a l’herència cultural jueva.

La producció científica, literària i filosòfica en època medieval té com a destacats protagonistes personalitats del judaisme català. El panell de gran format que presideix la sala és un homenatge a tots aquells noms il·lustres. Entre aquests destaca Mossé ben Nahman, el mestre de Girona. La personalitat més lúcida del judaisme gironí d'època medieval té reservat un espai on es fa esment de la qualitat i notorietat de la seva obra i del seu periple vital des de Girona a la terra d’Israel.

ṚEHWAYEJ

<p>Segell de Moss&eacute; ben Nahman. Segle XIII, Catalunya. Reproducci&oacute; (original al Museu d&#39;Israel). Museu d&#39;Hist&ograve;ria dels Jueus.</p>
Segell de Mossé ben Nahman
Segell de Mossé ben Nahman
scroll to top icon