Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història dels Jueus

Segell de Mossé ben Nahman

Segell de Mossé ben Nahman. Segle XIII, Catalunya. Reproducció (original al Museu d'Israel). Museu d'Història dels Jueus.

Segell de Mossé ben Nahman. Segle XIII, Catalunya. Reproducció (original al Museu d'Israel). Museu d'Història dels Jueus.

El 1970 en unes excavacions prop d'Acre, a Israel, va ser trobat el segell de bronze amb què signava les cartes i documents el més important personatge de la Girona jueva, el mestre Mossé ben Nahman, o Nahmànides, conegut amb el nom català de Bonastruc ça Porta. El segell du la inscripció hebrea: "Mossé, fill de rabí Nahman, el gironí, tingues coratge!".

scroll to top icon