Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història dels Jueus

Restes del micvé

Restes del micvé, bany ritual de l’última sinagoga de Girona, segle XV. Museu d'Història dels Jueus.

Restes del micvé, bany ritual de l’última sinagoga de Girona, segle XV. Museu d'Història dels Jueus.

Les restes del micvé (bany ritual) utilitzat per la comunitat jueva de Girona entre 1435 i 1492 es troben a la segona planta, creuant el pati. La seva localització ha estat possible gràcies a unes excavacions realitzades el febrer de 2014 entorn l'espai de la vella cisterna. Es tracta d'un micvé de dimensions petites que recollia l'aigua de la pluja, que hi arribava a través d'una canalització descoberta durant les excavacions.

scroll to top icon