Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història dels Jueus

Gerra de tres nanses

Gerra de tres nanses. Ceràmica vidriada de color verd. Segle XIII, Girona. Trobada al pati del museu, 2012. Museu d'Història dels Jueus.

Gerra de tres nanses. Ceràmica vidriada de color verd. Segle XIII, Girona. Trobada al pati del museu, 2012. Museu d'Història dels Jueus.

Durant les excavacions arqueològiques (2012-2013) al pati interior del Museu d'Història dels Jueus, es van localitzar les estructures d’una casa del segle XIII que havia estat destruïda a finals del segle XIV. Aquesta gran peça de ceràmica estava encastada dins els murs interiors de la casa. Tot indica que hi va ser col·locada expressament, perquè el mur de pedra es va aixecar al seu voltant: aquest és un dels misteris del call pendents de resoldre.

scroll to top icon