Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història dels Jueus

Escut de la Inquisició

Escut de la Inquisició, segle XVIII, pedra, Girona. Cessió del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Girona.

Escut de la Inquisició, segle XVIII, pedra, Girona. Cessió del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Girona.

Les seus del Tribunal del Sant Ofici s’assenyalaven des l'exterior amb un gran escut de pedra, que lluïa una creu, l'element cristià, una espasa per indicar la persecució de l'heretgia i una branca d'olivera que simbolitzava la reconciliació fruit del penediment. Aquest escut de la Inquisició podria haver estat ubicat al convent de Sant Domènec, seu del tribunal a Girona.

scroll to top icon