Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d'Història dels Jueus

Atles Català

Atles Català, 1373, Mallorca. Reproducció (original a la Bibliothèque Nationale de France, París). Museu d'Història dels Jueus.

Atles Català, 1373, Mallorca. Reproducció (original a la Bibliothèque Nationale de France, París). Museu d'Història dels Jueus.

Una de les més importants activitats dels jueus catalans va ser la seva dedicació a les ciències, entre elles, l'astronomia i la cartografia. El 1373 dos jueus de Mallorca, Cresques Abraham i el seu fill Jafudà, varen rebre l'encàrrec del rei de confeccionar un "mapamundi de tot el món conegut". El resultat fou aquest bell exemplar de set taules, que va ser lliurat pel monarca català com a regal de noces al Delfí de França.

scroll to top icon