Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d’Història de Sabadell

Sabadello, el naixement d’una vila (segles XI-XV)

Vista de la sala «Sabadello, el naixement d’una vila (segles XI-XV)»

Vista de la sala «Sabadello, el naixement d’una vila (segles XI-XV)»

L’exposició ens situa en l’època en què neix la vila de Sabadell, gràcies al mercat setmanal al voltant de l’església de Sant Salvador. Ressegueix l’evolució de la població al llarg de l’època medieval, a través de diferents materials i amb un muntatge museogràfic en què destaquen l’audiovisual introductori, la maqueta d’un molí fariner i la recreació escenogràfica del mercat.

ṚEHWAYEJ

<p>Cer&agrave;mica de desc&agrave;rrega trobada a la volta de la nau g&ograve;tica de l&rsquo;esgl&eacute;sia de Sant F&egrave;lix. Museu d&#39;Hist&ograve;ria de Sabadell.</p>
Ceràmica de descàrrega
Ceràmica de descàrrega
scroll to top icon