Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d’Història de Sabadell

Els primers assentaments i l’expansió pel territori

Vista de la sala «Els primers assentaments pagesos i l’expansió pel territori» i, en un primer pla, la rèplica d’una cabana prehistòrica

Vista de la sala «Els primers assentaments pagesos i l’expansió pel territori» i, en un primer pla, la rèplica d’una cabana prehistòrica

Aquest primer apartat de l’exposició presenta una mostra significativa dels objectes apareguts en excavacions arqueològiques dutes a terme als nombrosos jaciments de la zona. Entre aquests, destaquen els de Can Roqueta, Can Piteu i la Bòbila Madurell, que permeten conèixer com vivien les primeres comunitats prehistòriques que es van instal·lar al territori.

El muntatge museogràfic presenta materials de fa entre 6.500 i 2.600 anys, la reconstrucció d’una cabana prehistòrica i un multimèdia interactiu.

ṚEHWAYEJ

<p>Collaret de variscita que formava part d&rsquo;un aixovar funerari d&rsquo;&egrave;poca neol&iacute;tica. Museu d&#39;Hist&ograve;ria de Sabadell.</p>
Collaret de variscita
Collaret de variscita
<p>Nucli d&rsquo;obsidiana d&rsquo;&egrave;poca neol&iacute;tica del qual s&rsquo;extreien l&agrave;mines per tallar. Museu d&#39;Hist&ograve;ria de Sabadell.</p>
Nucli d’obsidiana
Nucli d’obsidiana
<p>Conjunt d&rsquo;urna ciner&agrave;ria i aixovar d&rsquo;un enterrament de la primera edat del ferro. Museu d&#39;Hist&ograve;ria de Sabadell.</p>
Urna cinerària i aixovar
Urna cinerària i aixovar
scroll to top icon