Amutar n taẓẓut x rmetḥef d timḍinin

Museu d’Història de Sabadell

Teler manual

Teler manual de finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Museu d'Història de Sabadell.

Teler manual de finals del segle XVIII i principis del segle XIX. Museu d'Història de Sabadell.

Teler manual de fusta de dos lliços amb malles de fibra vegetal (actualment refetes amb cotó). Es pot datar entre finals del segle XVIII i principis del XIX.

Des de l’època medieval, a Sabadell es treballaven la llana, el cànem i el lli. Al segle XVII, la manufactura de la llana sabadellenca es va beneficiar del trasllat d’indústries de Barcelona, que aquí van trobar mà d’obra abundant i barata, aigua i bones comunicacions.

Molts teixidors, si bé eren menestrals, tenien el teler en propietat sovint a la mateixa llar on vivien. L’any 1793 a Sabadell hi havia 178 teixidors.

scroll to top icon